Poslovna Web i desktop rješenja

NOVOSTI

  • 2011/04 - registrirana tvrtka

OPZ-STAT-1 Editor

Sredinom 2015. donešen je zakon prema kojem postoji obveza dostave statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima (Obrazac OPZ-STAT-1 i dostava podataka u XML formatu).

 

Rokovi za predaju Obrasca OPZ-STAT-1 u 2016. godini su:

  • do 01.09.2016. - potraživanja na dan 31.12.2015. koja nisu bila naplaćena do 31.01.2016. - ako još niste, možete predati već sada
  • do 01.09.2016. - potraživanja na dan 31.03.2016. koja nisu bila naplaćena do 30.04.2016. - ako još niste, možete predati već sada
  • do 01.09.2016. - potraživanja na dan 30.06.2016. koja nisu bila naplaćena do 31.07.2016. - ako još niste, možete predati već sada
  • do 20.11.2016. - potraživanja na dan 30.09.2016. koja ne budu naplaćena do 31.10.2016.

 

Detaljnije informacije o rokovima za predaju Obrasca OPZ-STAT-1 možete pronaći na stranicama Računovodstvo i financije.

 

 


Probajte demo verziju


Upute za korištenje programa

 

 

Program je namijenjen provjeri, obradi i kreiranju OPZ-STAT-1 XML datoteka koje se predaju na ePoreznu. Pomoću programa moguće je raditi kompletnu obradu podataka od unosa do pripreme datoteke za predaju.

  • unos i popunjavanje podataka o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
  • ispravak postojećih podataka u drugdje generiranoj XML datoteci (npr. ERP ili računovodstveni programi)
  • kreiranje XML datoteke

 

Unos i popunjavanje podataka za obrazac OPZ-STAT-1

Podaci za slanje u obrascu se ispunuju u Excel datoteci, tako da je moguć jednostavan prijenos podataka iz raznih izvora (izvoz pregleda iz drugih programa, copy/paste, itd.). Nakon završenog unosa, program će iz Excel datoteke učitati upisane podatke i od njih kreirati XML datoteku za slanje na ePoreznu.

 

Izmjena postojećih podataka u OPZ-STAT-1 XML datoteci

Vrlo korisna mogućnost u slučaju da imate već generiranu XML datoteku sa podacima iz nekog drugog programa (npr. ERP ili računovodstveni programi), ali imate potrebu te podatke korigirati ili dopuniti.

Program će učitati podatke iz XML datoteke, prebaciti ih u Excel gdje se jednostavno naprave sve potrebne korekcije, nakon čega će program iz Excela natrag učitati sve podatke i pripremiti ih za kreiranje XML datoteke.

 

Kreiranje OPZ-STAT-1 XML datoteke

Nakon učitavanja novo unešenih ili ispravljenih podataka iz Excel datoteke, program će izračunati sve među-sume i podatke koji su potrebne za OPZ-STAT-1 (zbrojevi računa po kupcima, ukupni iznosi, redni brojevi računa i kupaca, itd.) te generirati XML datoteku za slanje u ePoreznu.

 

 


Cijena programa za jednu tvrtku je 500kn.

Za više tvrtki, svaka daljnja tvrtka je 50kn.

* Sve cijene uključuju PDV

 


 

 

 

 

Demo verzija

 

Program je namijenjen za upotrebu pod operativnim sustavom Windows 7 ili novijim, a za rad trebate imati instaliran i Microsoft Excel 2007 ili noviji. Program će vjerojatno raditi i pod Windows XP, te sa starijom verzijom Microsoft Excela - ali nismo testirali.

 

Kako bi bili sigurni da program ima funkcionalnosti koje trebate, te da će raditi na Vasem računalu - molimo da preuzmete demo verziju i sa njom probate. Demo verzija ima sve mogućnosti kao i puna verzija osim ograničenja na maksimalno 2 kupca prilikom generiranja završne XML datoteke.

 

 

Za preuzimanje demo verzije upišite svoju e-mail adresu:

 

    Vaš e-mail: