Poslovna Web i desktop rješenja

NOVOSTI

 • 2011/04 - registrirana tvrtka

OPZ-STAT-1 Upute za korištenje

 

Logika rada u programu

 

Program OPZ-STAT-1 Editor je namijenjen brzom i jednostavnom kreiranju i promjeni podataka u XML datotekama sa podacima za OPZ-STAT-1. U samom programu se ne čuvaju podaci - podatke nad kojima ćete raditi učitavate iz postojeće XML datoteke (npr. kreirane u računovodstvenom programu) ili Excel datoteke u kojoj ste unosili podatke.

 

Sama izmjena podataka radi se u Excelu - na taj način jednostavno možete kopirati veće količine podataka iz drugih tablica ili programa, puno jednostavnije nego da morate unositi red po red unutar samog programa.

 

Nakon dopune i izmjene podataka u Excelu, podaci se ponovo učitavaju u OPZ-STAT-1 Editor odakle se radi konačna priprema XML datoteke za slanje u ePoreznu.


Program je moguće koristiti na razne načine a ovdje u uputama su opisana tri scenarija za korištenje:

 1. Scenarij 1: upis novih podataka
 2. Scenarij 2: promjena postojećih podataka iz Excela
 3. Scenarij 3: promjena postojećih podataka iz XML datoteke

Detaljno je opisan i način za popunjavanje podataka u Excelu.

 

Izgled ekrana programa

 

Izgled ekrana

 

A - polje sa imenom XML datoteke koja je odabrana za učitavanje

B - polje sa imenom Excel datoteke koja je odabrana za učitavanje

1 - polje za pregled učitane XML datoteke

2 - polje sa pregledom sumarnih podataka

3 - statusno polje u kojem program ispisuje korake prilikom obrade podataka

 

Scenarij 1: upis novih podataka

 

Želite krenuti sa unosom podataka za OPZ-STAT-1, a nemate već prethodno napravljenu XML datoteku niti Excel tablicu u kojoj ste već upisivali podatke, slijedite ove korake:

 1. Pokrenite program OPZ-STAT-1 Editor
 2. Po pokretanju programa u polju sa imenom XML datoteke biti će odabrana datoteka "primjer.xml" - ako nije, odaberite je (nalazi se u pod-folderu "data" na instalacijskoj lokaciji programa, najčešće je to "c:program filesopz-stat-1")
 3. Odaberite opciju [Pročitaj XML]
 4. Nakon uspješnog učitavanja, odaberite opciju [Editiraj Excel]
 5. Program će otvoriti Excel i popuniti testne podatke
 6. U Excelu izmjenite testne podatke i upišite svoje (vidi rubriku Upis podataka u Excelu)
 7. Nakon završenih izmjena snimite Excel datoteku na željenu lokaciju, ali nemojte zatvoriti Excel - tako će program automatski preuzeti naziv i lokaciju Excel datoteke
 8. U programu odaberite opciju [Pročitaj Excel]
 9. Nakon uspješnog učitavanja odaberite opciju [Napravi XML] - program će pitati da odaberte lokaciju i naziv XML datoteke

Ovaj korak u pravilu radite samo prvi puta kada počinjete sa unosom podataka - nakon toga ćete već imati podatke upisane u Excelu i slijedite korake u Scenariju 2.

 

Scenarij 2: promjena postojećih podataka iz Excela

 

Već ste prije upisivali OPZ-STAT-1 podatke u Excelu i imate datoteku u sa podacima, ovo su koraci za rad:

 1. U Excelu otvorite datoteku sa podacima za OPZ-STAT-1, te napravite željene izmjene i upis podataka (vidi rubriku Upis podataka u Excelu)
 2. Nakon toga snimite izmjene u Excel datoteci
 3. Pokrenite program OPZ-STAT-1 Editor
 4. U polju sa imenom Excel datoteke odaberite lokaciju i naziv željene datoteke (u programu će ostati predložena zadnja koju ste koristili)
 5. Odaberite opciju [Pročitaj Excel]
 6. Nakon uspješnog učitavanja odaberite opciju [Napravi XML] - program će pitati da odaberte lokaciju i naziv XML datoteke

 

Scenarij 3: promjena postojećih podataka iz XML datoteke

 

Računovodstveni program je kreirao XML datoteku, međutim podatke treba doraditi jer su neki računi drugačije proknjiženi. U tom slučaju radite po ovim koracima:

 1. Pokrenite program OPZ-STAT-1 Editor
 2. U polju sa imenom XML datoteke odaberite lokaciju gdje se nalazi gotova XML datoteka koju želite mijenjati
 3. Odaberite opciju [Pročitaj XML]
 4. Nakon uspješnog učitavanja, odaberite opciju [Editiraj Excel]
 5. Program će otvoriti Excel i popuniti sve podatke iz XML datoteke
 6. U Excelu naparvite željene izmjene (vidi rubriku Upis podataka u Excelu)
 7. Nakon završenih izmjena snimite Excel datoteku na željenu lokaciju, ali nemojte zatvoriti Excel - tako će program automatski preuzeti naziv i lokaciju Excel datoteke
 8. U programu odaberite opciju [Pročitaj Excel]
 9. Nakon uspješnog učitavanja odaberite opciju [Napravi XML] - program će pitati da odaberte lokaciju i naziv XML datoteke

 

Upis podataka u Excelu

 

Excel datoteka za upis podataka sadrži 3 sheeta (lista): Podaci, Racuni i Kupci. Podaci se unose na prva dva sheeta (Podaci i Racuni) - crveno su označena polja za unos, dok su crnom bojom označena informativna polja. Treći sheet Kupci je također samo informativnog karaktera i ne morate ga popunjavati - u njemu će program izvući sumarne totale po kupcima, što je praktično za kontrolu podataka koje ste upisali.

 

Sheet: Podaci

 

Podaci se upisuju u stupac B, a crveno su označena polja za popunjavanje - razdoblje za koje se predaju podaci, datum do kada nisu naplaćeni računi, podaci o poreznom obvezniku za kojega se šalju podaci (vaša tvrtka), podaci o osobi koja je sastavila izvješće, te sumarni podaci o računima izdanim po OPZ (Opći Porezni Zakon). Stupac A sadrži podatke bitne za rad programa te ih nemojte mijenjati niti mijenjati njihove pozicije.

 

Sheet: Racuni

 

Ovdje se upisuju podaci o tvtkama i računima - upisujete počevši od 4. reda, a podatke u zaglavju (redovi 1, 2 i 3) nemojte dirati jer su bitni za rad programa. U svakom redu upišite kompletne podatke o računu - uključujući OIB i naziv kupca. Podatke popunjavajte prema dolje na način da ne ostavljate prazne redove, a računi istog kupca ne moraju biti po redu jer će ih program složiti i grupirati prilikom izrade XML datoteke.

 

Značenja polja:

 

K2 - OznakaPoreznogBroja upišite 1 za OIB, 2 za PDV identifikacijski broj ili 3 za ostale porezne brojeve
K3 - PorezniBroj porezni broj kupca (OIB, PDV broj ili ostalo). VAŽNO! Prije samog broja potrebno je upisati znak apostrofa (') kako bi se u broju sačuvale vodeće nule - bez toga, Excel će misliti da je to broj i maknuti vodeće nule
K4 - Naziv naziv kupca
R2 - BrojIzdanogRacuna oznaka izdanog računa. VAŽNO! Prije samog broja potrebno je upisati znak apostrofa (') kako bi se u broju sačuvale vodeće nule - bez toga, Excel će misliti da je to broj i maknuti vodeće nule
R3 - DatumIzdanogRacuna  
R4 - ValutaPlacanjaRacuna  
R5 - BrojDanaKasnjenja ostavite prazno - program će sam izračunati dane kašnjenja od datuma valute do datuma izvještaja
R6 - IznosRacuna iznos računa bez PDV-a
R7 - IznosPdv iznos PDV-a
R9 - PlaceniIznosRacuna koliki iznos je po računu plaćen, npr. 0 ako nije plaćeno nišza

 

U samom obrascu OPZ-STAT-1 postoje dodatna polja koja će program sam izračunati, te ih nije potrebno popunjavati (npr. ukupan iznos sa PDV-om, preostali neplaćeni dio računa i sl.).

 

Sheet: Kupci

 

Podaci u ovom sheetu su samo informativnog karaktera i ne morate ih popunjavati - u njemu će program izvući sumarne totale po kupcima, što je praktično za kontrolu podataka koje ste upisali.

Ako nakon upisa podataka želite vidjeti ispravne totale po kupcima, slijedite prvo korake za Scenarij 2, a zatim za Scenarij 3 u kojem kao XML datoteku za učitavanje odaberete onu koju ste snimili u Scenariju 2.